Appearances of the Political – Study Circle 2016-2018

Appearances of the Political – Study Circle 2016-2018

Short presentation

This study circle aims at investigating aesthetic appearances and experiences of the political in contemporary democracies. What form does the political have today? How do we make sense out of it?

By the political, we understand political acts and manifestations in all forms including not only debates and decisions but also institutional and material organization as well as communication and actions of everyday living. The political is thus a wider notion than political institutions and philosophies; it includes how our everyday is embedded in ideologies forming our thoughts and actions.

The focus on appearances is a focus on forms in which the political appears, thus also a question of aesthetics and aestheticization. This, again, covers a wide range of phenomena from the direct use of aesthetic means in the staging and presentation of politicians and events of political significance to the organization of our environment. A central phenomenon is the way the media aestheticizes politics placing media at the heart of the everyday both in what is said and how it is said.

This topic is covered by a variety of disciplines such as aesthetics, rhetoric, communication, material culture studies, anthropology, sociology, gender studies, pedagogy, and philosophy. The aim of the study circle is to bring these different disciplines into dialogue based on expertise in each discipline and the importance of including knowledge from other disciplines.

Preliminary Programme 1 June

Call Summer 2018

Past events (includes all cfp and abstracts for all six seminars)

Full presentation of the circle

Manifesto of the circle
Please also consult the blog: http://appearancesofthepolitical.blogspot.com

And follow on Facebook: https://www.facebook.com/groups/915094715217628/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8430528

Kort præsentation

Målet med denne studiekreds er at undersøge den æstetiske tilsynekomst såvel som erfaring af det politiske i vor tids demokratier. Hvilke former har det politiske i dag? Hvorledes forstår vi det?

Ved det politiske forstår vi politiske former og handlinger i alle deres former omfattende ikke blot debatter og beslutninger, men også institutionel og materiel organisering såvel som kommunikation og handling i hverdagen. Det politiske skal således forstås bredere end de politiske institutioner og filosofier; det inkluderer, hvorledes hverdagen er indlejret i ideologier som former vores tanker og handlinger.

Fokus på tilsynekomst er et fokus på de former, som det politiske viser sig i; det et således spørgsmål om æstetik og æstetisering. Dette dækker en lang række fænomener fra den direkte brug af æstetiske midler i iscenesættelsen og præsentationen af politikere og politisk betydningsfulde begivenheder til organiseringen af vores omgivelser. Et centralt fænomen er den måde, medierne æstetiserer politikken på og gør medierne til omdrejning for hverdagen, både for hvad der siges, og hvordan det siges.

Emnet behandles af en bred gruppe af fagområder som æstetik, retorik, kommunikation, materiel kulturstudier, antropologi, sociologi, kønsstudier, pædagogik og filosofi. Målet med studiekredsen er at bringe de forskellige discipliner sammen i dialog baseret på deres respektive ekspertiser og på vigtigheden af at inkludere viden fra andre discipliner.

Coordinators:

Noora Korpelainen (Finland)
Coordinator Study Circle 2
nojes [at] iki.fi
Study Circle 2: Appearances of the Political

Laine Kristberga (Latvia)
Coordinator Study Circle 2
laine.krista [at] googlemail.com
Study Circle 2: Appearances of the Political (2016-2018) and Study Circle 1: Urban Studies

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.